Inici

Dirigit a petites i mitjanes empreses

¿Com és que abans anava bé i ara no? ¿Podríem vendre més? ¿Hem de baixar preus? ¿Necessitam més punts de venda? ¿Com retribuir al personal perqué tengui més ganes? ¿Facebook serveix per vendre? ¿Hauria de fer pressuposts? ¿Puc estalviar sense retallar injustificadament? ¿Com puc millorar la marca?

En qué i com te puc ajudar
Marques amb ànima

Marques amb ànima

+ humanes

+ humanes

+ rendibles

+ rendibles

Unas ideas:

Moltes vegades s’associa el marketing a l’empresa multinacional amb grans campanyes televisives, o se pensa que el marketing és només publicitat… De fet, la publicitat (o la comunicació) és un dels pilars del marketing, però no l’unic.

El marketing és una orientació directe i compromesa cap al clients que servim dins el mercat en el que competim (ja be sigui local, provincial, estatal o internacional). El marketing inclou les decisions respecte al que feim, oferim i com ho oferim, les innovacions que volem introduir; el preu que cobram, els descomptes, promocions i la publicitat que facis. Ademés el marketing ha de servir para atendre millor als teus clients, entendre-los i detectar nous canvis i tendències

Si t´interessa, te puc ajudar a gestionar aquests factors d’una forma més analítica i congruent amb l’estrategia d’empresa, el teu departament de vendes i la marca o distintes marques a desenvolupar i gestionar.

El meu objectiu és ben clar:  la creació i gestió de marques amb ànima, més humanes i més rendibles.