Emprenedors

EmprenedorsSe n parla molt dels emprenedors a dia, d´avui. De fet, se´n treven casos de molt d´èxit: de com un petit grup de joves aconseguiren en molt poc temps “la glória” empresarial….. especialment   dins els sector tecnològic. Pareix que tot està pensat per la gran empresa, que competeix dins mercats internacionals… Pero per altra banda, la metodologia del pla de negoci, és una estructura basada en el sentit comú i la planificació. De vegades, els llibres de management pequen de massa tècnics (al final potser un tema de llenguatge). Crec que les coses se poden fer més simples,  de fet, és com jo entenc les coses: veure-les clares i fàcils.

Qualsevol pla de negoci, comença amb una idea, i aquesta pot ser rel.lativa a un producte o servei completament nou o no. De totes formes, no és lo mateix construir una fàbrica nuclear que fer un bar de tapes… a nivell de risc, ni d´inversió, però podriem posar en les següents passes:

I – Qui del pla del negoci

II – El què del pla de negoci

III -El perquè del pla de negoci

IV – A on de l´activitat empresarial

V – Quan del començ de l´activitat

VI – Que en generarà l´activitat

 

Encara no hi ha comentaris.

Feu un comentari

reset all fields