maig 8

Prudencia financera vs atenció al client

Ahir vespre vaig tenir un sopar molt interessant, estava acompanyat de dos amics: un empresari i un professional d´hosteleria. Parlavem de l´inici d´una nova activitat i els problemes que podia dur la pressió financera per a conseguir resultats a curt plaç:
a) intentar reduir el cost al màxim, a tal fi de donar un resultat més o manco acceptable a la compte d´explotació.
b) olvidar-se de l´experiència del client, i oblidar el que pot passar de donar un mal servei i començar amb mals comentaris i recomanacions.

Acometre una nova línea d´activitat amb aquesta pressió, pot perjudicar molt fàcilment la imatge de l´empresa si les coses no se fan ben fetes. Us podeu imaginar obrir un nou bar, a on els clients tenen la sensació que han d´esperar massa per a ser servits, que les coses estan a mitges i més que recordar i compartir una experiència el que faran serà parlar malament del establiment.

Ens vàrem quedar amb una idea, no se pot començar malement, i l´atenció i l´experiència és el més important. Quin temps és el que hauríem de tenir com a raonable per el retorn de la inversió i entendre que és rendible? És important incloure la perspectiva del client juntament amb els ratios financers.