Marques amb ànima

Marques amb ànima, que té a veure amb le foc, que és el el que veim de la inspiració que ens manté la flama viva.